Kontaktné údaje

Pecka s.r.o.
Palkovičova 7
040 01 Košice
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 907 905 481+421 902 160 918
E-mail: info@laav.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Pecka s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Palkovičova 7, 040 01 Košice

IČO: 46 955 755
DIČ: 2023663928 (neplatiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 01.01.2013 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 31300/V.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK4809000000005042223360
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Slovenská republika

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: ke@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj
  • Registrácia

Registrácia

Máte už založený účet?
Prihláste sa alebo Obnova hesla